Tất cả tin tức

LẮNG LÒNG NGHE...

LẮNG LÒNG NGHE...

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Tôi đã học rất nhiều điều hay vào những ngày vui. Tôi đã biết rất nhiều bài học sau những ngày buồn.... Đọc tiếp

GỬI BẠN...

GỬI BẠN...

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Nó bắt đầu từ một buổi sáng đầy... Đọc tiếp

Cách khắc phục trạo cử & hôn trầm

Cách khắc phục trạo cử & hôn trầm

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Nhà chưa có bàn thờ Phật, bạn vẫn tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền… bình thường. Bạn cần chọn... Đọc tiếp

Gạn đục khơi trong Mùa Vu lan

Gạn đục khơi trong Mùa Vu lan

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

... Đọc tiếp

Lắng diệu tâm mình

Lắng diệu tâm mình

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Ai cũng có lúc thấy mình lao xao, lòng... Đọc tiếp

Khôn ngoan - Nói ít - Làm nhiều

Khôn ngoan - Nói ít - Làm nhiều

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

1- Càng nói nhiều, bạn càng dễ nói hớ. Đôi khi bạn không thể nghĩ... Đọc tiếp